ALGEMENE VOORWAARDEN Equi-marketing / Lieke B fotografie 2022

1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Equi-Marketing/ Lieke B fotografie / Lieke Boucneau. 
 2. Bij het afnemen van producten en diensten ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heb je bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kan je dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken. 
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Lieke Boucneau worden aangepast. 
 4. Lieke Boucneau kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke schade bij mens of dier of materieel schade die tijdens de fotoreportage wordt opgelopen.

2 Fotoreportages

 1. Je kiest voor mij als fotograaf omdat mijn stijl je aanspreekt, de fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
 2. Na iedere fotoreportage ontvangt de klant een persoonlijk album waaruit de klant een selectie kan maken. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om in deze selectie opgenomen te worden. Je kan geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen. 
 3. De locatie, het gedrag van het paard en de lichtomstandigheden bepalen voor een groot stuk de kwaliteit van de foto’s. Hiervoor is de fotografe niet verantwoordelijk.
 4. Zorg dat je paarden gewassen en getoiletteerd klaar staan als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone paarden, dit zorgt voor het beste en mooiste resultaat van jouw fotoshoot. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op paarden die nog niet gereed zijn. 
 5. Binnen maximaal 5 werkdagen na de reportage zullen de foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u afdrukken of digitale bestanden kunt kiezen om na te bestellen. Deze voorbeeldfoto’s zijn uitsluitend bestemd om een keuze uit te maken en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
 6. De fotografe bewerkt alle foto's naar eigen inzicht. Als de fotografe vind dat de foto onder een bepaalde bewerking het beste tot zijn recht komt heeft de fotografe alle recht om de foto hier naar te bewerken. 

3 Boekingen

 1. Een fotoreportage boeken kan: via het formulier op de website, via e-mail of door een berichtje te sturen op social media. 
 2. Eventuele reiskosten zijn niet inbegrepen. De kostprijs hiervan is terug te vinden op de website. 
 3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 4. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten dient na de reportage voldaan te worden. Je ontvangt een factuur bij de levering van je persoonlijke fotoalbum. Er worden geen foto’s geleverd voordat de betaling ontvangen is.
 5. Annuleren van een fotoreportage kan kosteloos tot maximaal 72 uur voor de fotoreportage. Annuleer je minder dan 72 uur op voorhand? Dan wordt er een percentage van 50% in rekening gebracht.
 6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur. 
 7. Jouw reportage en foto’s zijn voor jou persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4 Betalingen & Levertijd

 1. Door een bestelling te plaatsen geef je te kennen, dat je met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen. 
 2. Na het plaatsen van je bestelling ontvang je zo zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. Je bestelling wordt geleverd na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
 3. De betalingstermijn van je factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan is binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag na twee herinneringen verhoogd met 5,- euro administratiekosten. Is het bedrag na een 3e herinnering na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt om je in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor jouw rekening

5 Cadeaubonnen

 1. Je kan bij Lieke B fotografie een cadeaubon kopen voor een bedrag naar keuze.
 2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
 3. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Lieke B fotografie.
 4. Je kan de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of nabestellingen.
 5. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
 6. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. Je ontvangt geen geld of tegoed retour indien je bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
 7. Heb je meer dan 1 cadeaubon? Dan mag je deze met elkaar combineren bij het plaatsen van je bestelling.

6 Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

 1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf meegedeeld worden. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn nieuws werk af te leveren.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 5 dagen een officiële klacht is ingediend.
 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook. 
 4. Je bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jezelf en je eigendommen. Schade aan jezelf, je eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. 
 5. Deelname aan een fotoreportage is volledig op eigen risico. 

7 Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Belgische wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Lieke B fotografie. Indien je foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op.

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. Je koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto.

3. Digitale bestanden op origineel formaat zonder logo zijn uitsluitend voor eigen gebruik en mogen in geen enkel geval op internet verschijnen. Hiervoor dienen de webformaten met logo.

4. Digitale bestanden op origineel formaat mogen niet worden gedeeld met derden.

5. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient er duidelijk een logo van Lieke B fotografie beschikbaar te zijn. Foto's mogen niet worden bijgesneden of bewerkt worden bij het delen. Wordt deze voorwaarde niet nagekomen, dan wordt een extra vergoeding van 100% van het bedrag verschuldigd.

6. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan is. 

7. De fotografe mag de foto's, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor non-commercieel als commercieel doeleinden. De fotograaf is niet verplicht om dit te vermelden aan de eigenaar.

8. Publicaties 

1. Foto’s en ander werk van Lieke B fotografie / equi-marketing mogen nooit zonder toestemming worden gebruikt voor bedrijfsmatige publicaties.

2. Bij publicatie op hoge resolutie (zonder logo) dienen er auteursrechten te worden overgekocht van de des geselecteerde foto.

3. De foto blijft te allen tijden van Lieke B fotografie. Vermelding van Lieke B fotografie in het colofon is daarbij dan ook als verplicht gezien.

4. Indien je foto's wilt gebruiken voor publicatie moet schriftelijk contact worden opgenomen en dit moet op ieder verzoek van de fotografe aan te tonen zijn.

‚Äč

Lieke Boucneau
Lieke B fotografie - Equi Marketing
Steenweg 33/2, Herk-de-Stad
BTW BE0787.953.368